Parking

Marina je dobro osvijetljena i čuvana. Na našem parkingu koji se proteže kroz cijelu  marinu uvijek osiguravamo dovoljno parkirnih mjesta za potrebe naših gostiju.