Servis

SERVSNE USLUGE

Servisne usluge u marini Kremik, od kraja 2022.g. pruža Kremik Nautic Center d.o.o. specijaliziran za radove popravaka, održavanja i unaprjeđenja svih vrsta plovila.

Više info možete naći na web stranici:

https://kremik-nautic-center.com/

OBNOVA SERVISNOG PLATOA

U skladu sa strategijom unaprijeđenja infrastrukture marine Kremik započeli smo sa obnovom  servisnog platoa marine. U sklopu obnove predviđeno je podizanje betonske podloge, uklanjanje svih elemenata oborinske odvodnje, energetskih kanala te uklanjanje postojeće ograde koja omeđuje predmetni zahvat. Plato će biti opremljen novim elektroenergetskim ormarima za priključak opreme, novim rasvjetnim stupovima,  čime će se ostvariti visok stupanj sigurnosti servisnog platoa u skladu sa tehničkim zahtjevima i standardima.

Također će se ugraditi dodatni separator, čime će se osigurati visok stupanj ekoloških standarda za zbrinjavanje otpadnih voda na pralištu plovila servisne zone.